Бизнес план

biznes planДобре структурираният бизнес план може да даде по-добро разбиране на вашия бъдещ или настоящ бизнес. Той предоставя по-широк поглед върху вашите цели и информация, касаещи наличните ви финанси и бъдещите инвестиции, от които ще се нуждаете. Когато си изготвяте собствен бизнес план, трябва да наблегнете на четири основни точки:

  • Естеството на вашия бизнес.
  • Управлението на бизнеса и участващите в него предприемачи.
  • Пазарните условия, в които оперира бизнесът ви.
  • Финансовото управление и планиране. Рисковете и ползите относно инвестирането във вашия бизнес.

Професионалният бизнес план трябва да има начална страница, която включва резюме и обобщен преглед на бизнеса, описващи профила на бизнеса и продуктите или услугите, които той предлага. Следва раздел за управлението, в който се представят всички предприемачи свързани с бизнеса както и структурата на управление на самия бизнес. След това идва ред на пазарния раздел, който трябва да е оформен по следния начин:

- Индустриални и маркетингови анализи
- Продажби и маркетингова стратегия
- Финансови отчети и прогнози
- Правна и регулаторна среда
- Допълнения с документация в подкрепа на плана

Резюмето е безспорно неизменна част от всеки бизнес план. То е медията, с която вашата стратегия ще бъде продадена на инвеститора, както и обобщен преглед на целия бизнес план, с който преглед се подчертават основните цели. Ето защо, освен в началото, резюмето трябва да присъства и в края на бизнес плана, за да подпомогне по-лесното му усвояване.

Обобщеният преглед на бизнеса изисква профил на бизнеса, включващ изчерпателна информация за произхода и историята му (например, как се е формирал и дали е нов бизнес или не). Трябва да бъдат представени и краткосрочни и дългосрочни цели свързани с растежа на бизнеса. Развитие и възможни „аварийни” стратегии, като разпродаване на акции и търсене на инвеститори, са неща, които също трябва да присъстват в тази част от плана. Втората част от обобщения преглед включва детайлно представяне на продуктите и/или услугите, които предлага бизнесът, както и всякакви предлагани иновации, които дават предимство пред конкуренцията. Включете използваните ключови технологии заедно с настоящите и бъдещите изследвания и разработки. Местоположението и помещението на фирмата са други важни фактори, както и производствените помещения, ако има такива. Те трябва да бъдат описани подробно.

Всички аспекти свързани директно или индиректно трябва да бъдат вписани, а също и организационна таблица. Плащания, бонуси, акции, условия за назначаване на директори и други ключови постове, наред с управленчески недостатъци, трябва да формират част от представянето. Други важни аспекти за включване са настоящите нива на заетост, трудовите отношения, както и членствата в организации. Всякакви други факти, свързани по някакъв начин с операцията на бизнеса, трябва да бъдат описани обстойно.

Пазарната презентация трябва да разглежда индустрията, в която компанията ви оперира. Повечето от фактите, които ще представите, могат да бъдат заети от правителствени статистики и търговски организации. Изложението ви трябва да описва настоящите тенденции и развития в рамките на индустрията, включително главните компании и каквито и да било индустриални проблеми. Добре е да разгледате и събитията, национални и глобални, оказващи влияние, както и ефектите от законодателството върху индустрията като цяло. Анализа на пазара и стратегията за продажбите трябва да бъдат презентирани подробно. Покажете бъдещ потенциал за развитие с пълен анализ на тенденциите и очакванията. Представете настоящата ви клиентела, заедно с поръчките и писмата в подкрепа. Направете сравнение между вас и вашите конкуренти по отношение на цени, качество на стоките/услугите, доставката, както и очаквания относно техните реакции спрямо присъствието ви на пазара. В добавка към това представете и стратегия за повишаване и развитие на вашите клиентела, рекламни кампании и цели.

Финансовите ви отчети и прогнози трябва да бъдат включени в така нареченото „тяло” на вашия бизнес план. Детайлен анализ и приложение трябва да бъдат прикрепени към вашия план. Те трябва да покажат финансовата история на вашия бизнес с поне три одитирани годишни финансови отчети. Добре е да се консултирате с вашия счетоводител по тези въпроси. Правната и легална среда трябва да показва всички правни документи, включващи лицензи, авторски права и сертификати свързани с вашия бизнес. Прегледайте изложените стратегии във връзка с рискови фактори и завършете документа на вашия бизнес план, прикрепяйки допълнителната документация.

За да вдигнете вашия бизнес на крака и да достигнете пълния му потенциал ви е необходим професионално изработен бизнес план. В общество, в което конкуренцията в бизнес средите е ожесточена, трябва да се стремим да правим всичко по силите си, за да развием бизнеса си възможно по-бързо и да бъдем конкурентно способни и дори лидери в пазарната ни ниша.

0 comments:

Публикуване на коментар

Copyright © 2012 www.bulgariator.com // Template: MaxCTR Blogger Template Converted by BlogisBlogging.Com